Zaloguj się / Załóż konto Szybki kontakt
szt. /
do kasy
rozwiń

Reklamacje

REKLAMACJE W PSTRYCZEK.PL

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych wynikłe podczas transportu zamówionych produktów będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności pracownika Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

Reklamowany towar wraz dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy przesyłąć na adres siedziby firmy określony w regulaminie sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o wpisanie:  

  • Nazwy towaru
  • Daty zakupu
  • Dowód sprzedaży
  • Cenę jednostkową
  • Imię i nazwisko reklamującego
  • Adres reklamującego
  • Datę stwierdzenia wady i jej okoliczności wystąpienia
  • Szczegółowy opis uszkodzenia
  • Roszczenie
  • Dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź.


Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania towaru niezgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki.

Nie przystępujemy do precesu reklamacyjnego gdy, kupujący nie uzasadni reklamacji, nie załączy dowodu zakupu, reklamowany przedmiot będzie nieoczyszczony, bez metki lub bez oryginalnego opakowania.